Consultprijs

Consult prijs per 1-1-2019 € 95,= 

Alle prijzen zijn inclusief:

- acute consulten per telefoon.

- homeopathische middelen die gebruikt worden als ruikdosis.

- voor behandeling bij een chronisch ziektebeeld zijn vier á vijf consulten per jaar voldoende.

 

 

Privacy statement van de praktijk Marlieskrophollerhomeopathie

De praktijk respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u geeft vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard volgens de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens.

De gegevens worden alleen gebruikt voor het uitoefenen van de homeopathische behandeling.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden zal alleen plaatsvinden na overleg en met uw duidelijke toestemming.

Vergoeding

Uw rekening wordt (deels) vergoed door uw verzekeraar, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Deze vergoeding staat los van uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

Het overzicht van de vergoedingen vindt u o.a. op:

- Zorgwijzer.nl

- Consumentenbond.nl

Klachtenregeling

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De NVKH heeft voor al haar leden voorzien in een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie www.zorggeschil.nl