Homeopathie wordt de norm van de 21ste eeuw

Vanavond is er een programma op de televisie wat gaat over het immuunsysteem van het menselijk lichaam. Men is tot de ontdekking gekomen dat een slecht immuunsysteem de veroorzaker is van allerlei ziektes tot en met kanker aan toe. Wat een ontdekking! Samuel Hahnemann die meer dan 200 jaar geleden leefde en homeopathie uitvond uit onvrede met de gebruikte medische praktijken, want hij was zelf arts, was ook tot deze conclusie gekomen. Hahnemann kan als de Einstein van zijn tijd worden beschouwd. De homeopathische middelen zijn alleen te begrijpen op kwantum fysisch niveau maar ze doen hun werk gewoon hier in de 21ste eeuw in ons hedendaags lichaam.
Op diagnostisch vlak is er veel veranderd in de medische wereld sinds 200 jaar geleden en die diagnostische bekwaamheden zijn uit de kunst. Alleen hoe de diagnoses behandeld worden verschilt niet veel met 200 jaar geleden. Bijvoorbeeld Kwik is verruild voor chemo, veel medicijnen werken onderdrukkend en maken een lichaam nog zieker dan het al was en er zijn net zoveel kwalijke bijwerkingen als toen. Het lichaam wordt gezien als iets materieels en het wordt ook materieel geheeld. Een falend orgaan wordt vervangen door een donororgaan. Er vinden steeds meer orgaantransplantaties plaats en dat komt o.a. door de synthetisch/chemische medicijnen van vandaag. Als er een orgaantransplantatie plaatsvind zoals een hart, nier, lever of longen dan is deze patiënt voorgoed uitgesloten van de behandeling met homeopathie en hoe komt dat? Omdat homeopathie het immuunsysteem stimuleert en versterkt. Als iemand met een donorhart homeopathie gaat gebruiken kun je wachten op afstotingsverschijnselen omdat homeopathie het immuunsysteem zodanig stimuleert dat alles wat vreemd is afgestoten wordt. Iemand met een donororgaan moet levens lang aan de immuun onderdrukkende medicijnen. Het eigen immuunsysteem van het lichaam moet worden onderdrukt, anders is het onmogelijk om een donororgaan in het lichaam te houden.
Homeopathie maakt het immuunsysteem van het lichaam sterker. De levenskracht wordt gestimuleerd om zelf problemen op te lossen en aan te pakken op het niveau van ontstaan. Wat de levenskracht is, zie je als een dood lichaam naast een levend lichaam zet. De levenskracht zorgt dat alles werkt, dat het bloed stroomt, dat er cellen worden aangemaakt etc. Een lichaam waar de levenskracht uit verdwenen is gaat onmiddellijk over tot ontbinding. De levenskracht zorgt ervoor dat alles het doet. Echter wanneer de levenskracht uit balans is door allerlei omstandigheden, levensgebeurtenissen, de zgn. kommer en kwel, slechte hygiënische toestanden, oorlog, slechte voeding dan worden we ziek. Tegenwoordig is stress een grote ziekmaker. En stress zie je niet, maar voel je wel en staat dan ook vaak aan de oorsprong van het ontstaan van sluimerende (erfelijke) ziekten of andere acute narigheid.
De huidige medische wetenschap gaat heel voorzichtig en langzaam richting de denkwijze van Samuel Hahnemann, want als men zich verdiept in de filosofie en denkwijze van deze Einstein van de 18e eeuw dan ziet men hoe logisch deze manier van denken over het menselijk lichaam eigenlijk is. Op een gegeven moment zal homeopathie de norm zijn en vraagt iedereen zich af, hoe kan het dat het zo lang heeft moeten duren voordat wij dat allemaal snapten?

 

Kennis is macht en maakt dat je kan kiezen


Wanneer je gepassioneerd ergens over bent dan wil je het aan iedereen vertellen. Doordat je zo veel passie voor het onderwerp voelt kom je vaak heftig over en dat roept dan weer weerstand op in plaats van interesse. Ik heb het natuurlijk over mijzelf. Mijn enige missie in dit leven is om mensen nieuwsgierig te maken naar wat is er nog meer, hongerig te maken naar informatie, niet zomaar alles te geloven wat “de gevestigde orde” beweert. Maar zelf op onderzoek uit te gaan.
Iedereen die mij kent weet dat mijn passie gezondheid en voeding is. En hoe je eet en aan die gezondheid komt is voor veel mensen verschillend. Toch zijn er een aantal zaken die voor iedereen gelden. Algemeen bekend is dat frisdranken, eten uit pakjes, snacken uit de muur, frituren etc. niet echt bevorderlijk is voor je gezondheid, maar wel erg makkelijk en lekker als je niet beter (w)eet. Gezond eten is minder makkelijk dan het lijkt. Je bent op een bepaalde manier opgevoed en denkt dat die manier het beste is, omdat je niet beter weet en die manier het diepst ingesleten is in je systeem, alles leg je langs de meetlat van dat systeem want dat is immers het beste. Althans dat denk je. Dat systeem veranderen is lastig. Of het nu over eten gaat of over de manier waarop wij met zijn allen ziekten genezen. Of ons lichaam in een betere conditie brengen of wat voor onderwerp dan ook. Wat je het eerste hoort wordt het kader van je geloofssysteem of overtuigingssysteem. Een geloofssysteem veranderen is niet altijd makkelijk. Dat vergt nieuwsgierigheid en openstaan voor andere denkbeelden.
Door het internet tijdperk komt er steeds meer informatie. Ook informatie die lange tijd niet openbaar was of moeilijk te verkrijgen of moeilijk op te zoeken simpel omdat het te ver weg was. Maar nu hier in Almelo, zittend achter mijn bureau kan ik opzoeken op internet, dat op de website van de FDA (de gezondheidswaakhond van Amerika, vergelijkbaar met het RIVM) staat dat per jaar minimaal 100.000 mensen overlijden aan legitiem voorgeschreven medicijnen. Dit is niet iets wat ik verzin maar wat een feit is. Deze informatie wordt dan brandstof voor mijn passie. Ik denk dan, dat moeten veel meer mensen weten want als ze deze informatie hebben kunnen ze betere keuzes maken, keuzes die betrekking hebben op de kwaliteit van hun bestaan.
Ik wil niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb maar wat ik geleerd heb in mijn opleiding voor klassiek homeopaat is dat ons lichaam niet goed reageert op chemische medicijnen. Medicijnen die gemaakt worden van derivaten uit de petrochemische industrie. Zie de website van de Deense arts, Peter Gøtzsche, een hoogleraar klinisch onderzoek aan de universiteit in Kopenhagen, die in het geweer komt tegen de farmaceutische industrie. Tegen het geld verdienen over de ruggen van (doodzieke) patiënten, die alles aangrijpen om gezond te worden. Het is een feit dat van een heleboel medicijnen mensen zieker worden van de bijwerkingen dan van de kwaal waarvoor ze het medicijn in eerste instantie hebben voorgeschreven gekregen.
Ik ken mensen die al 16 jaar seroxat slikken en zich al 16 jaar beroerd voelen en het probleem waarvoor dit werd voorgeschreven is nog steeds niet opgelost. Hoe dan? Vraag ik mij dan af. Ik ken mensen die een half jaar anti-biotica voorgeschreven kregen en een schim werden van hun vroegere zelf. Is het probleem opgelost of is er een probleem bij gekomen? Ik ken mensen die voor hun paniekaanvallen, een pammetje voorgeschreven krijgen. Wordt de oorzaak van de paniekaanval opgelost of weggedrukt? En hoe verder dan? De rest van je leven pammetjes slikken? (oxazepam, diazepam, etc). Er zijn mensen die iedere bijwerking van een voorgeschreven medicijn produceren in hun lichaam, moeten die dat maar door blijven slikken dan? Of zou daar een andere oplossing voor kunnen zijn in de vorm van bijvoorbeeld homeopathie, voeding, celzouten, noem maar op?
Als je dit leest dan lijkt het alsof ik alles wat de farmaceutische industrie en de medische wereld heeft voortgebracht slecht vind. Maar dat is niet zo. Er zijn een hoop goede uitvindingen gedaan en vooruitgang geboekt sinds de tijd van Samuel Hahnemann (uitvinder van de homeopathie). De diagnostische apparatuur is steeds beter geworden en er zijn ook heus (veel) goede uitvindingen neem nou de antibiotica. Dat was in zijn tijd een levensreddende uitvinding voor heel veel mensen. Helaas is het zo dat antibiotica tegenwoordig niet meer de levensreddende capaciteiten heeft die het vroeger had en dat komt doordat het te pas en te onpas is ingezet. Wij leven in een materiele wereld althans dat denken we. Ons denkraam is materieel en dingen bestaat alleen maar als we die kunnen zien of vasthouden. En tegelijkertijd, gevoelens kun je niet vasthouden, kan je niet in een doosje stoppen, herinneringen kun je niet vasthouden. Geuren kunnen wel herinneringen oproepen bijv. Foto’s kunnen gevoelens oproepen. Maar gevoelens kun je niet onder de microscoop leggen toch?
Wat wil ik nu eigenlijk zeggen met dit hele verhaal. Nou, dat er andere manieren zijn om bijvoorbeeld beter te worden. En een van die manieren is homeopathie en toevallig ben ik daar nu al 7 jaar mee bezig en iedere dag weer verdiep ik mij erin. En iedere dag weer verbaas ik mij over de fantastische mogelijkheden die het bied. Maar het probleem is, de homeopathie die ik geleerd heb, stop je niet in een medicijnstrip die je naast je bed legt. De homeopathie die ik bedrijf, zit in een flesje waar je aan ruikt, en als je het vaak genoeg doet en lang genoeg doet, dan verdwijnen bepaalde klachten en merk je dat je je steeds beter gaat voelen. Dat sommige klachten uit je bewustzijn verdwijnen. Dat je het leven beter aan kan, dat je eindelijk zonder hooikoorts de lente doorkomt. Dat je je verdriet eerder kunt laten gaan. Dat je toch weer meer energie krijgt. Dat die burn-out minder wordt en zelfs kan oplossen. En aan dat flesje ruiken kan voor mensen mysterieus en onbegrijpelijk zijn terwijl er toch een logische verklaring voor is. Een homeopathische behandeling is ook een veel intensiever traject dan gewoon naar de huisarts gaan voor een consult van 10 minuten. Alles in je leven speelt een rol in hoe je je voelt en hoe ziekten zich ontwikkelen. Dat kan je niet in 10 minuten oplossen. Meer kans heb je als er tijd voor je is, als er naar je geluisterd wordt en gezocht wordt naar een oplossing. Want ook in homeopathie heb je niet altijd de oplossing 1,2,3 voor handen, maar is soms zoeken, zeker bij de gecompliceerde chronische ziekten die al langere tijd, soms 15 tot 20 jaar of langer bestaan. Dat kan je nooit oplossen met 1 of 2 sessies. Daar is tijd voor nodig. Tijd die zal helen en leren. Het is een proces van zelfontwikkeling, van zingeving en zin zoeken. Van jezelf ontwikkelen en als bonus gaat je lichaam vitaler worden, ontgiften. Want homeopathie werkt niet met chemische middelen maar met natuurlijke middelen die het lichaam kan verwerken en herkennen. Want kijk om je heen naar de natuur, zo prachtig en steeds weer bereid om opnieuw te bloeien en te groeien, ondanks alles wat wij de natuur aan doen. De levenskracht van de natuur zit ook in ons lichaam en we hoeven alleen maar die levenskracht een kans te geven! En de tijd en een bewuste keuze voor dit pad ga ik op, dit is een goede manier voor mij. Homeopathie is niet schadelijk, maakt niets kapot. Soms lijkt het alsof het niet werkt, maar dan opeens merk je dat je meer positieve keuzes maakt, dat je leven niet meer zo’n rollercoaster is maar dat alles in rustiger vaarwater is gekomen. Dat is wat homeopathie ook doet.
En dat is nu mijn passie en die moet ik doseren, ik weet het, anders schiet ik mijn doel voorbij. Maar ik moest dit toch zeggen van mijn hart.

Liefs,
www.marlieskrophollerklassiekehomeopathie.nl
06-21562633

https://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/AdverseDrugEffects/ucm070461.htm
https://healthfreedomidaho.org/prescription-drugs-kill-over-100000-people-each-year
https://edition.cnn.com/2018/04/09/health/parkinsons-drug-nuplazid-invs/index.html
http://naturalsociety.com/medical-system-fda-approved-drugs-kill-100000-annually/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/internist-gotzsche-medicijnen-zijn-de-derde-doodsoorzaak.htm

 

 

 

Beschadigingen

Wespensteek

Wat als je meer zou weten?

 Iedereen in dit leven loopt vroeger of later een of meerdere beschadigingen op. Dit is een niet te vermijden gegeven. Deze “beschadigingen”, soms ook trauma’s genoemd, kunnen je leven bepalen en wendingen geven waarvan je niet had gedacht dat het mogelijk zou zijn. Dit kan zowel ten goede als ten kwade zijn.

De “levens” gebeurtenissen die deze wendingen veroorzaken kunnen bij de een heel heftig en bij de ander veel minder zijn. Er zijn mensen die voor het “geluk” geboren zijn en mensen die altijd en eeuwig aan de verkeerde kant van de streep staan. En die het maar niet kunnen vinden of wie vaak wat overkomt. Neem nou Yuri van Gelder. Een topsporter die hard voor zijn succes traint en werkt. En toch steeds de fout in gaat. Hij is afgekickt van een cocaïneverslaving en leek weer de goede kant op te gaan en toch gaat het weer mis net voor het moment suprême. Weg kans op olympisch goud. Hoe erg is dat. Dit is een voorbeeld van steeds opnieuw zich voordoende repeterende negatieve patronen. Of je vind je zelf steeds terug in een relatie met een man die je niet goed behandelt of zelfs slaat. En iedere keer weer hoop je dat het deze keer anders zal zijn en toch blijkt na verloop van tijd dat dezelfde patronen zich weer ontwikkelen. Of je hebt een kind dat in vechtpartijen beland of juist gepest wordt. Hoe komt dat? Waarom bij de een wel en de ander niet?

Als homeopaat vind ik dit een interessant gegeven en daarom is het heel belangrijk om te weten hoe een mensenleven verloopt, omdat het voor een groot deel de aard van de behandeling bepaalt, de onderliggende stroom moet worden herkend en behandelt anders blijft het dweilen met de kraan open.

Het “soort beschadiging” of gebeurtenis zegt veel over wat op dat ogenblik in het leven van iemand de wet voorschrijft en hoe iemand reageert op ziekte. Soms herken je dingen bij jezelf die meer in de familie voorkomen, die uit het voorgeslacht komen en er voor zorgen dat zowel gezondheid als ziekte wordt doorgegeven aan je kinderen en kleinkinderen enzovoort. (b.v. mijn moeder ,oma, zuster, tante had het.)  Dit noem je een tendens. Je kunt het ook wel zien als computerprogramma’s die geïnfecteerd zijn met een hinderlijk virus en steeds je computer in de war gooien. Het is een programma waar je je niet bewust van bent als gewoon mens maar dat wel op de achtergrond meespeelt. Dit uit zich bij iedereen op zijn eigen manier .

Als homeopaat getraind in de ziekteclassificatie van Hahnemann leer je deze programma’s, die de mens op een negatieve manier beïnvloeden, herkennen. Je leert ook hoe je deze ongewenste invloeden kunt neutraliseren. Alleen bij de mens is het niet zo dat je er een virusscanner op los kunt laten, zodat de hele boel weer schoon wordt. Dit proces is een (ontwikkelings)weg die je gaat en het wordt makkelijker gemaakt door de middelen die daarvoor ingezet worden door de homeopaat.

Hoe langer je de middelen gebruikt hoe rustiger en evenwichtiger je weg in het leven zal worden. Het programma dat steeds maar roet in het eten gooit verdwijnt, met als gevolg dat het leven makkelijker en rustiger wordt, meer in balans.

Je zou ook kunnen zeggen dat er meer keuzevrijheid ontstaat en het levenspad gelijkmatiger verloopt. De regie over het eigen leven is terug en je bent geen speelbal meer van het lot.

 Na een ontspannen wandeling over de markt met mijn 86 jarige moeder bleek ik op de terugweg nietsvermoedend een wesp met mij meegenomen te hebben.

Toen ik ging zitten, sprong ik, inderdaad als door een WESP gestoken weer op. Dit beest zat achter mijn knieholte en stak mij gemeen door mijn lange broek heen! Het is een gemene stekende pijn.  Zeker als je er niet op bedacht ben dat zoiets gebeurd. Gelukkig had ik in mijn tas een flesje A..., dat heb ik altijd bij mij voor dit soort EHBO doeleinden.

Ook deze keer werd ik aangenaam verrast door de werking van dit middel. Zo snel als de pijn opkwam zo snel verdwijn de pijn ook weer. Het  was een wonderlijk gegeven. Zo snel dat je bijna denkt dat het niet gebeurd is. Maar de dode wesp op de grond was toch wel degelijk het bewijs dat hij mij gestoken had.

De behandeling van deze wespensteek was er een volgens het boekje. Direct na de steek A.... toedienen en de zwelling en pijn verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik was blij dat ik de A.... bij mij had. Eigenlijk is dit een onmisbaar middel voor moeders met jonge kinderen, mensen die sporten (voetballers, honkballers , hockey!) want ook bij een onverwachte bal die toch hard aankomt, of een onverwachte klap van een hockeystick doet A.... wonderen. 

De volgende dag had ik wel een rode plek en nog een beetje jeuk maar niet de moeite waard om verder te behandelen.  

Wil je meer weten over de werking van A..... of andere homeopathische middelen neem dan gerust contact op bv. Via het contactformulier op deze site.

 

Wat als je meer zou weten dan ze je vertellen?
Steeds meer moeders en vaders vragen zich af of het vaccinatie schema wat tegenwoordig gehanteerd wordt wel zo effectief is als wordt beweerd door het consultatiebureau. Er zijn steeds meer publicaties waaruit blijkt dat vaccineren helemaal niet zo effectief is als iedereen altijd dacht. Als vaccineren zo effectief was, waarom vindt er dan een bof epidemie plaats onder studenten, of wordt er paniekerig geschreven over mazelenuitbraken omdat er niet voldoende gevaccineerd zou worden. Hoe komt het dat er zoveel vragen over vaccinaties zijn. Is dat omdat er een steeds meer klokkenluiders vanuit de farmaceutische industrie opstaan die het niet meer kunnen verenigen met hun geweten, of is het de publicatie van de poisonpapers….
Wat gebeurt er eigenlijk als je niet vaccineert? Loopt je kind dan meteen gevaar om te overlijden aan een dodelijke ziekte en loert het gevaar uit alle hoeken en gaten op je kind moet je altijd op je qui-vive zijn dat er een ziekte rondwaart?
Wat gebeurt er als je wel vaccineert, ben je dan veilig voor altijd? Weet je zeker dat je kind dan niet ziek wordt? Feit is dat er meer kinderen chronisch ziek zijn dan ooit te voren, feit is dat er uitbraken zijn van mazelen onder volledig gevaccineerde bevolkingsgroepen. Hoe komt het dan eigenlijk dat mijn gevaccineerde zoon, op zijn twintigste toch de bof krijgt en daar heel erg ziek van is, dat zou toch niet gebeuren?
Vaccineren doe je om gezond te blijven althans zo wordt er mee geadverteerd. Wat als het anders zou zijn? Is het echt zo nodig als er wordt beweerd of zijn er ook andere methoden? Bv. Gewoon ziek worden, gewoon de bof krijgen of de mazelen op de daarvoor bestemde leeftijd nl. tussen 1 en 7 jaar? Feit is dat kinderen die deze ziekten op kinderleeftijd doormaken, levenslang immuun zijn en blijven en dat is met vaccinaties niet het geval. Feit is dat kinderen die een kinderziekte doormaken een geestelijke en lichamelijke groeispurt doormaken waar ze “beter” en “sterker” dan ooit uit tevoorschijn komen. Tuurlijk zijn ze ziek en hebben ze koorts en dat is ook best eng maar levensbedreigend hoeft het echt niet te zijn. De mazelen, de bof, de rode hond, doormaken is de beste garantie om het nooit meer te krijgen en daarmee ook de beste garantie voor kudde immuniteit…. Wat zou jij doen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.